لیست قیمت + گارانتی دریچه

همچنین اگر دریچه دارای زیبایی بوده ولی جلوی پرتاب باد را بگیرد بی فایده می باشد و باعث اتلاف انرژی و به دنبال آن افزایش هزینه های جاری می شود . همچنین برای تناسب بیشتر با محیط میتوان طبق نظر کارفرما هر رنگی روی دریچه بازدید داکت اسپلیت پاشید. عایق الاستومری رولی در ضخامت مختلف از جمله ۳-۶-۹-۱۳-۱۹-۲۵ میلیمتر تولید و بنا به جدول ضخامت در هر مقطع مورد کاربرد قرار می گیرد.شایان ذکر است عایق الاستومری رولی در عرض های ۱ و ۱.۲۵ متر بصورت استاندارد تولید می شود که بنا به ابعاد و سایزهای مورد نظر می توان آنرا در مقاطع مختلف مورد کاربرد قرار داد. ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت وزنهای از ابعاد داخلی فریم نشات میگیرد.برای تعیین دقیق ابعاد درب باید از ابعاد تودرتوی فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت به میزان ۲ میلیمتر از هر سو کسر کرد تا درب وزنهای دریچه بازدید داکت اسپلیت به راحتی در هنگام بازوبستن،برداشته و گذاشته شود.

با آماده شدنِ چهارچوبهی فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت،اگر قرار باشد دریچه بازدید داکت اسپلیت به صورت پیچ از نما نصب نماییم بر روی نمای فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت جای پیچ ها را با پِرس های مخصوص تعبیه می نماییم.لازم به ذکر است اگر مقرر باشد که روی نمای فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت زایده ای قابل رویت نباشد باید این جای پیچ ها بر روی دیوارهی داخلیِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت ایجاد میشود.شایان تذکر است لزوماً باید جای پیچ ها بر روی فریم، حتما در زمان ساخت فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت و قبل از عملیات رنگ کورهای ایجاد گردد. همزمان با آماده شدنِ فریم دریچه داکت اسپلیت شیاردار لولایی،اگر بخواهیم دریچه داکت اسپلیت را بصورت پیچ ازرو نصب کنیم بر روی بدنه ی بیرونی فریم،جاهای پیچ را بصورت فابریک حک می کنیم بتا برجستگیِ پیچ ها از راستای افقِ فریمِ دریچه داکت اسپلیت بیرون نزند و موجب زدگیِ کاربر در محیط نشود.ضمنا اگر بخواهیم دریچه داکت اسپلیت شیاردار لولایی را بصورت پیچ مخفی نصب کنیم این جای پیچها در قسمت دیواره ی داخلیِ فریم دریچه داکت اسپلیت حک می شود. رنگ این دریچه های داکت اسپلیت عموما کوره ای استاتیک می باشد و در مقابل عوامل تخریبی و فرسایشی از جمله ضربه، نور خورشید یا مواد خورنده مقاوم می باشند.

یکی از عیب های اساسی آن اینست که عمر کمی دارند چون کمپرسور مدام روشن می باشد، عیب دیگر آن هزینه اولیه بالای آن می باشد. ابعاد فریم از ابعاد حفره ای که قرار است دریچه بازدید فن کویل بر روی آن تعبیه گردد مشخص میگردد.البته برای تسهیل و امکانپذیر بودنِ عملیات نصب باید به میزان نیم سانت از هر طرف به عنوان بادخور کسر گردد که نصاب در زمان نصب دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی دچار مشکل نشود. در واقع این دریچه بازدید فن کویل هم نقش درب را برای بازدید فن کویل و هم نقش هوارسان را برای دستگاه فن کویل ایفا مینماید.برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل احتیاج به فریم و یک درب است.با توجه به جداشوندگیِ مدلِ دربِ این دریچه بازدید فن کویل،نوع فریم باید طوری انتخاب گردد که در حاشیهی داخلیِ خود یک نشیمن گاه ایجاد نماید. در این روش با استفاده از کانال فلکسیبل عایقدار با عایق الاستومری،سیستم کانال کشی داکت اسپلیت انجام می پذیرد.مقطع این کانال فلکسیبل دارای سه لایه بیرونی،میانی و داخلی می باشد.لایه بیرونی و داخلیِ این کانال فلکسیبل از جنس فویل آلومینیوم لمینیت شده و لایه میانی از جنس عایق الاستومری می باشد.به لحاظ استانداردِ کانال کشی داکت اسپلیت،این مَتریال بهترین انتخاب می باشد.با توجه به نقش عایق صوتی و حرارتیِ این محصول،کیفیت هوارسانی و انتقال هوا در این لاین از کانال کشی داکت اسپلیت را به بالاترین کیفیت ارتقا می دهد.در واقع در بین تمام اتواع کانال فلکسیبل،این کانال هم بالاترین کیفیت و هم بالاترین قیمت را در بین انواع کانال کشی داکت اسپلیت به خود اختصاص می دهد.وجود لایه ی محافطِ حرارتی-برودتی که همزمان نقش عایق صوتی را در خصوصیات خود یدک می کشد،باعث ارتقای راندمان هوارسانی و انتقال هوای گرم و سرد می گردد.ضخامت لایه های عایق الاستومری در میانه ی لاین کانال کشی داکت اسپلیت،میزان و درصد کیفیت را مشخص می کند و این موضوع از مولفه های مهم در صنعت تهویه مطبوع محسوب می گردد.

با توجه به طراحیِ وزنه ایِ این دریچه داکت اسپلیت ،لذا وجود فاصله ی استاندارد بین لبه ی زیرینِ دستگاه داکت اسپلیت تا کدِ ارتفاعیِ محل نصب دریچه داکت اسپلیت ،بسیار مهم و ضروری می باشد.در صورت کوتاه بودنِ این فاصله،امکانِ جداسازی و برداشتن و گذاشتنِ درب میسر نمی شود، به همین دلیل در زمان سفارش باید به این موضوع کاملا دقت نمود. این مدل دریچه بازدید داکت اسپلیت برای هوارسانیِ بهتر به دستگاه داکت اسپلیت تولید و مورد کاربرد قرار میگیرد.با توجه به وزنهای بودنِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت ساختار فریم باید طوری باشد که قابلیت نگهداری و نشمین نسبت به درب را در خود داشته باشد.جهت تولید این دریچه بازدید داکت اسپلیت از ساخت فریم شروع می نماییم.فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت از پروفیل های آلومینیوم با عرض های ۳ و ۵ سانت ساخته میگردد.این تغییر عرض پروفیلِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ زیبایی قابلیت کاربرد برای آن ایجاد می نماید.با توجه به تقدم مراحل ساخت،باید در مرحله نخست نسبت به سایزینگِ چهارچوبه فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت اقدام کرد.ابعاد فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت باید به میزانی بادخور داشته باشد که به راحتی بتوان دریچه بازدید داکت اسپلیت را در حفرهی مورد نظر جانمایی کرد.با احتساب این موضوع مهم نسبت به برش اضلاع فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت اقدام میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید