دریچه داکت اسپلیت

از آنجا که این نوع دریچه بازدید داکت اسپلیت از نوع شیاردارِ موازی میباشد، لذا ایجاد شیارهای گریلی در طول های ۹ و ۱۸ سانت بر روی درب این دریچه بازدید داکت اسپلیت در این مرحله صورت گیرد. در این صورت جهت سیستم گرمایش نیازی به وجود آب گرم نیست لذا از این مدل در فضاهایی که مجهز به لوله کشی گاز یا موتور خانه مرکزی نیست، استفاده می شود. پس از اتصال درب به فریم جای قفل های زیمنس و خزینه های پیچ را نیز روی درب و فریم با پرس ایجاد نموده و دریچه بازدید را آماده عملیات رنگ می کنیم.جنس رنگی روی سطوح دریچه بازدید داکت اسپلیت زده می شود رنگ کوره ای الکتروستاتیک می باشد.این رنگ بصورت پودری روی سطوح داخلی و بیرونی دریچه بازدید داکت اسپلیت مشبک لولایی پاشیده می شود و پس از پُرشدنِ سطوح آنرا در کوره رنگ می گذاریم.با پایان فرایند پخت رنگ در کوره دریچه بازدید داکت اسپلیت آماده تحویل به مشتری یا ارسال به پروژه می گردد.از انجا که دریچه بازدید داکت اسپلیت مشبک لولایی دارای پوشش رنگ شده می باشد لذا کاور کردنِ آن در یک بسته مشمایی از اصول اولیه می باشد تا در زمان انتقال به پروژه آسیبی به ساختار و رنگ دریچه بازدید داکت اسپلیت وارد نگردد.

از انجا که درب صورت لولا به فریم متصل و بازوبست می شود برای تثبیت درب به فریمِ دریچه داکت اسپلیت از قفل یا قفل های زیمنسی استفاده می شود.تعداد قفل های درب دریچه داکت اسپلیت به ابعاد درب وابسته است.روش اتصال لولا به فریم و درب دریچه داکت اسپلیت به صورت پرچ آلومینیومی و ظریف می باشد که زائده های پرچ پس از تکمیل مراحل ساخت دریچه داکت اسپلیت بصورت زننده رویت نگردد.پس از اتصال فریم به درب دریچه داکت اسپلیت و الصاق قفل بر روی درب، نسبت به فرایند رنگ کاری بر روی سطوح داخلی و بیرونیِ دریچه داکت اسپلیت پانچی اقدام می شود.نوع رنگ از جنس پودری الکتروستاتیک در کدهای متنوع و شیک می باشد که پس از پاشش رنگ بر روی سطوح دریچه داکت اسپلیت پانچی در کوره پخت می آید.برای جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب و صدمه به ساختار دریچه داکت اسپلیت از مشماهای ضربه گیر استفاده مینماییم.

پس از انجام عملیات رنگ و خارج نمونِ دریچه داکت اسپلیت مشبک آلومینیومی لولایی از کوره ی رنگ،برای جلوگیری از هرگونه خط و خشِ احتمالی در زمان انتقال دریچه بر روی سطوح دریچه داکت اسپلیت،باید از پوششِ ضربه گیرِ مشمایی استفاده نمود. این دریچه بازدید داکت اسپلیت ماهیتا ً از جنس آلومینیوم ساخته میشود. برش این اضلاع به صورت زوایای ۴۵ درجه صورت میگیرد تا پس از اتصال آنها به هم،گوشه های فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت نسبت به هم حالت گونیا بیابد. این دریچه بازدید داکت اسپلیت به صورت وزنهای (بذار-بردار) باز و بسته میشود و فریم به صورت کامل از بدنه درب مجزا است. با برش و خم کاریِ لبه های ورق درب دریچه بازدید داکت اسپلیت نسبت به ایجاد جای قفل یا قفل های زیمنس اقدام میشود تا پس از رنگ آمیزی دریچه بازدید داکت اسپلیت آسیبی به ساختار درب دریچه بازدید داکت اسپلیت وارد نشود. تنوع کد رنگ های مختلف باعث میشود هم ساختار دریچه بازدید داکت اسپلیت در برابر ضربه و صدمات احتمالی مصون بماند و هم تناسب و هارمونیِ خوبی بین نمای سطوح دریچه بازدید داکت اسپلیت و نمای اطراف محیط ایجاد شود. برای تناسب نمای دریچه بازدید داکت اسپلیت با نمای داخلیِ محیط و نیز محافظت سطوح بیرونی و داخلیِ دریچه بازدید داکت اسپلیت آهنی ساده لولایی، کلیه سطوح این دریچه بازدید داکت اسپلیت به وسیله رنگ کورهای پودری استاتیک در کدرنگ های متنوع پوشش داده میشود.

برای جلوگیری از خشدار شدنِ سطوحِ داخلی یا بیرونیِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت آهنی ساده لولایی، باید قبل از مراحل رنگ کاری باید نسبت به ایجاد جای پیچ بر روی سطوح فریم این دریچه بازدید داکت اسپلیت اقدام کرد. لازم به ذکر است اگر مقرر باشد که روی نمای فریم دریچه داکت اسپلیت زایده ای قابل رویت نباشد باید این جای پیچ ها بر روی دیواره ی داخلیِ فریم دریچه داکت اسپلیت ایجاد می گردد.شایان تذکر است لزوما باید جای پیچ ها بر روی فریم، حتما در زمان ساخت فریم دریچه داکت اسپلیت و قبل از عملیات رنگ کوره ای ایجاد گردد. در ساخت درب دریچه بازدید داکت اسپلیت باید دورتا دورِ محیط درب دریچه بازدید داکت اسپلیت به میزان ۱.۵ سانت به داخل لبه خورد تا از تاب خوردگی یا دفرمه شدنِ ساختار درب دریچه یازدید فن کویل جلوگیری گردد. نکته مهم در ساخت درب این نوع دریچه بازدید داکت اسپلیت این است که روی این درب، شیار یا منفذی برای عبور هوا به سمت دستگاه فن کویل لازم نمیباشد و در این دستگاهها هوای برگشت دستگاه توسط کانال مجزای برگشت هوا تامین میشود. این جای پیچ ها حتما باید قبل از عملیات رنگ کاری صورت گیرد تا پس از رنگ، اسیب یا صدمه ای به ساختار فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت وارد نشود.

دیدگاهتان را بنویسید