دریچه داکت اسپلیت تهویه سان

همچنین این دریچه ها میتوانند دارای گریل یا شیار های مکش باشند تا دیگر نیازی به کانال کشی جهت مسیر برگشت هوا نداشه باشیم و هوای رفت، از زیر دستگاه مکش شود. ساختاراین دریچه بازدید داکت اسپلیت از فریم و دربِ شیار دار ساخته گردیده است. اگر دستگاه داکت اسپلیت نیاز به تامین هوای تازه جهت محفظه ی خود داشته باشد و فاصله ی دربی که قرار است بصورت وزنه ای برای بازدیدِ آن تعبیه گردد به میزانی باشد که به راحتی درب را بصورت وزنه ای جابجا کرد و دوباره در محل خود جانمایی نمود، می توان از دریچه داکت اسپلیت مشبک وزنه ای بعنوان یک گزینه مناسب با امکان تامین هوای تازه استفاده نمود. به منظور دسترسی و تعمیر و نگهداری دستگاه داکت اسپلیت و دمنده و مکنده هایی که در سقف تعبیه میشوند از این نوع دریچه استفاده میگردد. پس از اتصال اضلاع فریمِ دریچه بازدید داکت اسپلیت، نسبت به ایجاد جای پیچ یا محل حفرهیا خزینه پیچ بر روی نما یا دیواره داخلیِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت اقدام می نماییم.اگر خزینه پیچ بر روی نمای فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت تعبیه گردد دریچه به صورت پیچ ازرو و اگر این حفره ها بر روی دیواره دریچه بازدید داکت اسپلیت تعبیه گردد دریچه بازدید داکت اسپلیت به صورت پیچ مخفی تهویه سان قابلیت نصب دارد.

https://tahviehsun.ir/

با جانماییِ دریچه خطی بر روی ساختار درب دریچه بازدید داکت اسپلیت، مراحل ساخت دریچه بازدید داکت اسپلیت تقریباً تکمیل میشود. این ضخامت با افزایش ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت افزایش پیدا میکند.برای ساخت این مدل درب باید در داخل ساختار ورقِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت به تعداد یک یا دو شیارِ محیطی ایجاد کرد.با ایجاد و اتمام شیارهای چهارگوش در ساختار درب دریچه بازدید داکت اسپلیت، درب دریچه کولر اصلیِ خود را بازپیدا میکند.برای استحکام درب دریچه بازدید داکت اسپلیت یک سیستم خم کاری در دورتادورِ حاشیهی درب دریچه بازدید داکت اسپلیت ایجاد می نماییم که درب دچار تاب خوردگی یا حالت دِفرمه پیدا نکند.با ساخت و تکمیل مراحل ساخت فریم و درب دریچه بازدید داکت اسپلیت به مرحلهی پوشش دِهی و رنگ آمیزیِ سطوح دریچه بازدید داکت اسپلیت می رسیم.جنس رنگ پوشش دریچه بازدید داکت اسپلیت از نوع پودریِ استاتیکِ کورهای است.تنوع کدرنگ های مختلف به کاربر یا کارفرما امکان بهره بردن از بیشترین تناسب محیطیِ نمای محیطی و دریچه بازدید داکت اسپلیت را میدهد.با انجام و اتمام عملیات رنگ آمیزی برای جلوگیری از هر گونه آسیب یا صدمه به ساختار دریچه بازدید داکت اسپلیت در مراحل انتقال به محل پروژه باید از کاورهای ضخیمِ مشمعی استفاده کرد.

رنگ این دریچه ها از جنس پودری الکترواستاتیک می باشد که طول عمر بالایی دارد. در واقع لولا را از یک طرف به دیواره فریم و از طرف دیگر به دیواره در دریچه بازدید داکت اسپلیت با پرچ وصل می نماییم. به زبان دیگر با چرخش فن یونیت داخلی و در نتیجه برخورد هوا با سطح گرم کویل ، هوا گرم شده و باعث گرم شدن محیط می شود. فن بزرگتر، صدای بیشتری نیز ایجاد می کند و از طریق کانال ها به داخل ساختمان منتقل می شود. پوشش مساحت برای ایجاد تهویه مطبوع در این محصول از ۶۰ متر مربع تجاوز نمی کند. تعداد شیارهای محیطی که باید روی محیط درب این دریچه بازدید داکت اسپلیت باید تعبیه گردد به میزان نیازِ هوای لازم جهت دستگاه فن کویل از محیط بسته میباشد و در واقع تک گل یا دوگل بودنِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت دقیقا به نیاز دستگاه فن کویل به هوا دارد.

به این دریچه ها دریچه بازدید یا دریچه زیر دستگاه یا درب زیر فن کویل میگویند. برای دستگاه های فن کویل و داکت اسپلیت که در داخل واحدهای مسکونی یا تجاری نصب می شوند، دریچه هایی جهت دسترسی به دستگاه طراحی و نصب می شود که در مواقع لزوم بتوان به شیر آلات و یا قسمتهای دیگر دستگاه دسترسی داشت. یک عدد فن دو شفت دارد و صدایی که یونیت داخلی منتشر می کند به ۴۷ دسیبل می رسد. ازین جهت استفاده در کاربری اصلی آن برای تامین هوای مطبوع اتاق های خواب توصیه می شود. دمپرها در این دستگاه با استفاده از ریموت کنترل تنظیم میشوند. یونیت داخلی که نام دیگر آن اواپراتور است، هوا را توسط فن، از طریق یک کانال از بیرون ساختمان مکیده و پس از تنظیم دمای آن، از طریق کانال هایی (مطابق شکل زیر) در قسمت های مورد نظر توزیع می کند. در این سیستم هر فن کویل به صورت جداگانه دمای قابل تنظیم دارد. جنس دریچه های زیر فن کویلی به طور معمول از آلومینیوم می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید