خرید اینترنتی و دریچه بازدید داکت اسپلیت با تضمین کیفیت

پس از اتصال اضلاع پروفیل فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت مشبک لولایی نسبت به ساخت درب دریچه بازدید داکت اسپلیت اقدام می کنیم.این درب از ورق آلومینیومی با ضخامت یک میل به بالا ساخته می سود.ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت متناسب ابعاد فریم حاصل می شود.البته از هر طرف به میزان یک تا یک ونیم سانت برای خمکاری در محیط درب دریچه بازدبد فن کویل در نظر می گیریم تا امکان تاب خوردگی را از درب حذف کنیم.پس از ایجاد حالت سینی روی درب جای دریچه مشبک را روی درب بصورت قالبی در می آوریم و شبکه های هوا را روی این حفره جانمایی می کنیم.پس از آماده شدن درب دریچه بازدید داکت اسپلیت مشبک،آنرا بواسطه لولا به فریم پرچ می کنیم. با احتساب این ابعاد و افزودنِ ۱.۵ سانت به هر طرف از ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت ورقِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت بریده میشود.در مرحله بعد بنا به اولویت محلِ هوارسانی از طریق درب دریچه بازدید داکت اسپلیت بر روی درب فضایی را برای تعبیهی دریچه خطی به صورت جای خالی ایجاد می نماییم و دریچه خطی که از قبل آماده نموده بودیم را در این محل تعبیه می نماییم. با اتصال درب به فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت و دیگر امور اولیهی ساخت،نوبت به عملیات رنگ میرسد.نوع پوشش دریچه بازدید داکت اسپلیت گل سقفی لولایی از رنگ پودری استاتیکِ کورهای در کد رنگ های متنوع است.از ویژگی های رنگ کورهای هم میتوان به نقش زیباییِ ساختار دریچه بازدید داکت اسپلیت اشاره کرد و هم به نقش حفاظتی رنگ تاکید کرد که باعث محافظت ساختار بیرونی و درونیِ دریچه بازدید داکت اسپلیت در برابر ضربه و خراش است.

نوع این قفل ها اغلب از مدل زیمنسی است که با کلیدی که به همه آنها می خورد قابل باز و بست میباشد. این گوشه زنی باعث تشکیل گونیای کامل در هر یک از گوشه های فریمِ دریچه بازدید داکت اسپلیت میشود. پس از اتمام مراحل ساخت فریم برای ساخت درب دریچه بازدید داکت اسپلیت اقدام میشود. روند ساخت درب دریچه بازدید داکت اسپلیت خطی وزنهای با ایجاد دریچه خطی بر روی بدنه درب و نیز خم کاریِ لبه های محیطیِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت کامل میشود. این نوع دریچه مانند دریچه دوم از نوع وزنه ای میباشد ولی با ایت تفاوت که دارای شیار های بر روی دربش میباشد و برای باز کردن آن نیز باید آن را به سمت بالا فشار دهید تا درب از فریم جدا شود تا بتوان به بالای آن دسترسی پیدا کرد. پس از ایجاد جای قفل، نوبت به تعبیهی لولا بر روی درب و فریم میرسد. حال پس از آنکه ساخت درب دریچه بازدید داکت اسپلیت به اتمام رسید باید به فکر اتصال درد به فریم باشیم. با اتمام مراحل ساخت فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت،نوبت به ساخت درب دریچه بازدید داکت اسپلیت خطی میرسد.جنس درب از ورق آلومینیوم با ضخامت یک میل به بالا است.از آنجا که از نام این دریچه بازدید داکت اسپلیت هم مشخص است دریچهی هوارسانِ این دریچه بازدید داکت اسپلیت از نوع خطی کله قندی است.به همین خاطر با توجه به تناسب ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت حفره ای با چهارچوبهی مستطیلی بر روی این درب ایجاد می نماییم که به راحتی دریچه هوای خطیِ کله قندی را بر روی این حفره تعبیه و متصل کرد.

دریچه داکت اسپلیت مشبک آلومینیوم وزنه ای، بهترین گزینه برای مواقعی است که دستگاه داکت اسپلیت نیاز به تامین هوای تازه جهت محفظه ی خود داشته باشد که بتوان درب را جابجا کرد و مجددا در محل خود جای داد. به این منظور ابتدا یک سوی لولا را بر روی درب دریچه بازدید داکت اسپلیت با پیچ تثبیت می نماییم و سپس درب را با لولای تثبیت شده به فریمِ دریچه بازدید داکت اسپلیت متصل می نماییم. پس از ساخت و تدارک فریم دریچه داکت اسپلیت نوبت به ساخت درب دریچه داکت اسپلیت مشبک لولایی می رسد.به همین منظور و جهت ساخت درب دریچه داکت اسپلیت ابعاد داخلیِ فریم دریچه داکت اسپلیت را ملاک کار قرار می دهیم.جنس درب دریچه داکت اسپلیت مشبک لولایی نیز از ورق آلومینیومی بوده و عموماً برای ابعاد متوسط و پایین از ورق یک میال برای ساخت درب این دریچه داکت اسپلیت بهره گرفته می شود.البته برای ابعاد بزرگتر از ورق های ضخیم تر نیز استفاده می شود.پس از سایزینگ ابعاد داخلیِ فریم دریچه داکت اسپلیت ،به میزان ضخامت لولا از عرضِ این ابعاد کم کرده و با لحاظِ بادحور برای این کار نسبت به برش ورق درب دریچه داکت اسپلیت اقدام می گردد.پس از برش ورقِ درب دریچه داکت اسپلیت مشبک لولایی هر چهارگوشه ی ورقِ درب را بصورت لبه دار با زاویه ی ۹۰ درجه در می آوریم.این کار هم باعث استحکام درب دریچه داکت اسپلیت می گردد و هم از تاب خوردگی و دفرمگیِ ورق درب دریچه داکت اسپلیت ممانعت می کند.پس از لبه زنی در اطراف ورق درب دریچه داکت اسپلیت نوبت به بازکردن و خالی کردنِ حفره ی دریچه مشبک بر روی ورق درب دریچه داکت اسپلیت می رسد.محل سوراخِ این دریچه مشبک بر اساس نیاز سنجیِ دستگاه داکت اسپلیت که از قبل مدنطر می باشد صورت می پذیرد.پس از این کار دریچه مشبک نیز بر روی درب دریچه داکت اسپلیت جانمایی و نوبت به الصاق درب بر روی فریم دریچه داکت اسپلیت می رسد.طریقه اتصال درب دریچه داکت اسپلیت به فریم نیز بوسیله ی لولای فلزی صورت می گیرد.در واقع لولا از یک سو به قسمت طولیِ داخلِ فریمِ دریچه داکت اسپلیت متصل و از سوی دیگر به یکی از ابعاد طولیِ درب دریچه داکت اسپلیت متصل شده و باعث تکمیلِ ساختارِ کاملِ دریچه داکت اسپلیت می گردد.

عملیات اتصال این دریچه طوری انجام میگیرد که زایده خاصی بر روی درب دریچه بازدید داکت اسپلیت حس نشود.. از جمله نکاتی که در مراحلِ پایانیِ کار از اهمیت خاصی برخوردار است کاور کردنِ دریچه بازدید داکت اسپلیت پس از خروجِ آن از کوره رنگ میباشد که در حین انتقال به محل پروژه جهت نصب آسیبی به ساختارِ فیزیکیِ دریچه بازدید داکت اسپلیت وارد نشود. برای اتصال گوشه های کار باید از یک قطعه فلزی بنام کرنر استفاده نمود. برای اتصال هریک از اضلاع دریچه بازدید داکت اسپلیت از یک قطعه فلزی بنام کرنر استفاده می نماییم. این جای پیچ ها اگر بر روی نمای فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت ایجاد گردد دریچه به صورت پیچ از رو و اگر در دیواره داخلیِ پروفیل ایجاد بشود به صورت پیچ مخفی در محل خود نصب میشود. ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت بر اساس ابعاد داخلی و تودرتوی دیواره های های فریم است.به همین دلیل با احتساب دو تا سه میل به عنوان بادخور،برش ورق درب دریچه بازدید را انجام میزنیم.البته برای استحکام درب و جلوگیری از تاب خوردگی و دفرمه شدنِ ساختار درب دریچه بازدید داکت اسپلیت در هر یک از ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت یک لبهیا خمِ ۹۰ درجه ای ایجاد می نماییم که درب دریچه بازدید داکت اسپلیت ساختار مستحکم تری به خود بگیرد.در مرحله بعد بنا به نیاز به عبور هوای محیط از بیرون به داخل محفظهی دستگاه فن کویل در نزدیکترین نقطه به محل مکش دستگاه فن کویل بر روی درب دریچه بازدید داکت اسپلیت یک حفرهی ورود هوا ایجاد می نماییم.این حفره ورود هوا از یک دریچه هوای خطی ۳۰ درجه تشکیل میشود.۳۰ درجه بودنِ شیارهای این دریچه خطی باعث هدایت مستقیمِ هوای مورد نیاز فن کویل به محل مکش میشود.

دیدگاهتان را بنویسید