خرید اینترنتی و دریچه بازدید داکت اسپلیت با تضمین کیفیت از کالا کیوس

با تکمیل مراحل ساخت فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت نسبت به ساخت درب دریچه بازدید داکت اسپلیت شیاردارِ لولایی خواهیم پرداخت.به این منظور ابعاد داخلیِ فریم را با احتساب ۲ تا ۳ میل بادخور برای ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت در نظر میگیریم. از نام این دریچه بازدید داکت اسپلیت پیدا است که به صورت لولایی باز و بسته میشود و توسط قفل های زیمنسی بر روی فریم تثبیت میشود. اگر درب دریچه بازدید داکت اسپلیت خطی لولایی باشد برای قفل کردنِ آن از قفل زیمنسی استفاده می گردد. لازم به ذکر است که حتماً باید دریچه بازدید داکت اسپلیت چوبی با رنگ ضد آب پلی اورتان پوشش داده شود تا در برابر رطوبت بخار و نرم مقاومت کافی را داشته باشد. کیفیت رنگ و نیز کیفیت اجرای آن بر روی دریچه بازدید داکت اسپلیت از اهمیت فراوانی برخوردار است.این اهمیت تا جایی است که کارفرما یا خریدار به واسطه این موضوع میتواند به خریداری دائمی مبدل گردد.با اتملم مراحل رنگ آمیزیِ دریچه بازدید داکت اسپلیت و خارج کردنِ آن از کوره نسبت به بسته بندی و کاور کردنِ آن با پوشش های پلاستیکیِ ضدضربه اقدام میشود. برای شکیل شدنِ نمای دریچه بازدید داکت اسپلیت می توان این شیارهای پرّه zرا در دو سمتِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت تقسیم نمود.

ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت بر اساس ابعاد داخلی و تودرتوی دیواره های های فریم است.به همین دلیل با احتساب دو تا سه میل به عنوان بادخور،برش ورق درب دریچه بازدید را انجام میزنیم.البته برای استحکام درب و جلوگیری از تاب خوردگی و دفرمه شدنِ ساختار درب دریچه بازدید داکت اسپلیت در هر یک از ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت یک لبهیا خمِ ۹۰ درجه ای ایجاد می نماییم که درب دریچه بازدید داکت اسپلیت ساختار مستحکم تری به خود بگیرد.در مرحله بعد بنا به نیاز به عبور هوای محیط از بیرون به داخل محفظهی دستگاه فن کویل در نزدیکترین نقطه به محل مکش دستگاه فن کویل بر روی درب دریچه بازدید داکت اسپلیت یک حفرهی ورود هوا ایجاد می نماییم.این حفره ورود هوا از یک دریچه هوای خطی ۳۰ درجه تشکیل میشود.۳۰ درجه بودنِ شیارهای این دریچه خطی باعث هدایت مستقیمِ هوای مورد نیاز فن کویل به محل مکش میشود. برای تکمیل مراحل ساخت فریمِ دریچه بازدید داکت اسپلیت، در این مرحله نسبت به ایجاد جای پیچ بر روی فریم به تعداد استاندارد بر اساس ابعاد و سایز دریچه بازدید داکت اسپلیت اقدام میشود تا بعد از مراحل رنگ امیزی دچار پریدگیِ رنگ از ساختار فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت نگردیم.

با احتساب این ابعاد و افزودنِ ۱.۵ سانت به هر طرف از ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت ورقِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت بریده میشود.در مرحله بعد بنا به اولویت محلِ هوارسانی از طریق درب دریچه بازدید داکت اسپلیت بر روی درب فضایی را برای تعبیهی دریچه خطی به صورت جای خالی ایجاد می نماییم و دریچه خطی که از قبل آماده نموده بودیم را در این محل تعبیه می نماییم. دریچه بازدید داکت اسپلیت خطی وزنهای از طریق شیارهای طولی (زاویه دار یا بدون زاویه) هوای لازم برای برگشت را جهت دستگاه فن کویل فراهم مینماید.همانطور که از نام این دریچه بازدید داکت اسپلیت پیداست یک دریچه خطی بر روی درب آن تعبیه میشود و درب این دریچه بازدید داکت اسپلیت نیز به صورت وزنهای باز و بسته میشود.برای تولید این دریچه بازدید داکت اسپلیت ابتدا نسبت به سایزینگ محل نصب دریچه بازدید داکت اسپلیت اقدام میشود.بعد از استحصال ابعاد ،در مرحله نخست نسبت به ساخت فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت خواهیم پرداخت.ابعاد فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت از ابعاد چهارچوبهی محلِ نصب باید به میزان یک سانت از هر سو کوچکتر در نظر گرفته شود تا در زمان نصب مشکلی پدیدار نگردد. سپس زمان وصل کردن درب دریچه بازدید داکت اسپلیت به فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت میباشد که این کار از طریق لولا های فلزی انجام می گیرد.

برای ساخت این دریچه بازدید داکت اسپلیت ابتدا باید نسبت به ساخت فریم اقدام کرد. با اتمام ساخت درب دریچه بازدید داکت اسپلیت نسبت به اتصال درب به فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت اقدام می نماییم. برای تناسب نمای دریچه بازدید داکت اسپلیت با نمای محیط و همچنین محافطت سطوح بیرونی و داخلیِ ساختار دریچه بازدید داکت اسپلیت در برابر ضربه یا آسیب های احتمالی، کلیه سطوح دریچه بازدید داکت اسپلیت خطی وزنهای با استفاده از رنگ الکتروستاتیک کورهای پوشش داده میشود. این ضخامت با افزایش ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت افزایش پیدا میکند.برای ساخت این مدل درب باید در داخل ساختار ورقِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت به تعداد یک یا دو شیارِ محیطی ایجاد کرد.با ایجاد و اتمام شیارهای چهارگوش در ساختار درب دریچه بازدید داکت اسپلیت، درب دریچه کرد اصلیِ خود را بازپیدا میکند.برای استحکام درب دریچه بازدید داکت اسپلیت یک سیستم خم کاری در دورتادورِ حاشیهی درب دریچه بازدید داکت اسپلیت ایجاد می نماییم که درب دچار تاب خوردگی یا حالت دِفرمه پیدا نکند.با ساخت و تکمیل مراحل ساخت فریم و درب دریچه بازدید داکت اسپلیت به مرحلهی پوشش دِهی و رنگ آمیزیِ سطوح دریچه بازدید داکت اسپلیت می رسیم.جنس رنگ پوشش دریچه بازدید داکت اسپلیت از نوع پودریِ استاتیکِ کورهای است.تنوع کدرنگ های مختلف به کاربر یا کارفرما امکان بهره بردن از بیشترین تناسب محیطیِ نمای محیطی و دریچه بازدید داکت اسپلیت را میدهد.با انجام و اتمام عملیات رنگ آمیزی برای جلوگیری از هر گونه آسیب یا صدمه به ساختار دریچه بازدید داکت اسپلیت در مراحل انتقال به محل پروژه باید از کاورهای ضخیمِ مشمعی استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید