انواع دریچه داکت اسپلیت با کیفیت و قیمت مناسب

ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت نسبت مستقیم به ابعاد فریم این دریچه بازدید داکت اسپلیت خواهد داشت. تعداد جای پیچ ها بر روی فریم و نیز تعداد قفل ها بر روی درب به طور مستقیم به ابعاد دریچه بازدید داکت اسپلیت بستگی دارد و این تعداد در ابعاد بزرگتر دریچه بیشتر خواهد بود. دریچه بازدید داکت اسپلیت ساده را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل( پیچ مخفی) ،در جای خود نصب نمود. با اتصال اضلاع فریم دریچه داکت اسپلیت ساختار فریم شکل می گیرد.برای جلوگیری از بروز صدمه و آسیب به ساختار فریم دریچه داکت اسپلیت بعداز رنگ،در همین مراحل اولیه ساخت فریم دریچه داکت اسپلیت نسبت به ایجاد خزینه ها یا حفره های سوراخ پیچ ها با دستگاه پرس اقدام می کنیم.این خزینه ها را هم در فضای داخلی و هم در فضای بیرونی فریم می توان تعبیه نمود.اگر این سوراخ ها در فضای بیرونیِ فریم دریچه داکت اسپلیت تعبیه شد به آن،روش نصب روکار و اگر در داخل دیواره های فریم دریچه داکت اسپلیت تعبیه گردید به آن روش نصب توکار گفته می شود.با ایجاد جای پیچ ها بر روی فریم دریچه داکت اسپلیت و تکمیل مراحل ساخت فریم دریچه داکت اسپلیت،نسبت به ساخت درب دریچه اقدام می گردد.ابعاد درب طوری از روی ابعاد داخلیِ فریم استحصال می شود که هنگام بازوبستِ درب،گیر و اشکالی پیش نیاید.به همین دلیل به میزان دو میل از ابعاد طولی و عرضی بعنوان بادخور کم می کنیم و ابعاد درب را بر این اساس برش می دهیم.جنس درب دریچه داکت اسپلیت نیز از ورق آلومینیوم به ضخامت یک میل به بالا می باشد که بنا به ابعاد و سایز دریچه داکت اسپلیت،ضخامت ورق نیز افزایش می یابد.

البته با توجه به لولایی بودن درب این دریچه بازدید داکت اسپلیت حتماً باید میزان بادخور لولا را نیز از ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت کم نماییم تا درب دریچه بازدید داکت اسپلیت به راحتی در نشیمن خود باز و بسته شود. جهت ساخت و تولیدِ این دریچه بازدید داکت اسپلیت مانند نمونه های دیگر ابعاد تو در توی قاب یا چهارچوبی که قرار میباشد دریچه بازدید سن کویل روی آن نصب شود را به دست می آوریم و با توجه به این ابعاد طراحی و ساخت فریم دریچه بازدید آلومینیومی ساده لولایی شروع میشود. مهمترین مشخصه دریچه داکت اسپلیت مشبک لولایی اتصال درب به فریمِ این دریچه می باشد.برعکس حالت وزنه ای که با بلند و جداکردنِ درب دریچه داکت اسپلیت امکان بازدید،تعمیر و چکاپِ دستگاه داکت اسپلیت حاصل می شود در اینجا درب به یکی از اضلاع فریم با یک لولا متصل شده و بصورت لولایی عمل می کند.برای باز و بستِ درب نیز از قفلی بنام قفل زیمنس استفاده می شود.پس برای ساخت دریچه داکت اسپلیت به سه رکنِ فریم،دربِ مشبک و لولا نیاز می باشد.مراحل تولید این دریچه داکت اسپلیت نیز با سایزینگِ ابعاد دریچه داکت اسپلیت شروع می شود.پس از سایزینگِ ابعاد و محاسبه و لحاظِ بادخور بر روی ابعاد فریم دریچه داکت اسپلیت نسبت به برش این اضلاع اقدام می کنیم.با برش این اضلاع برای اتصال آنها نسبت به هم از روش گوشه زنی یا گوشه بُری استفاده می شود.

در نتیجه در ابتدا طول و عرض پروفیل فریم توسط اره برقی برش داده میشود و سپس هر یک از گوشه های این اضلاع به صورت ۴۵ درجه گوش زنی خواهد شد. برش هر ضلع به صورت ۴۵ درجه خواهد بود تا وقتی دو ضلع مجاور هم بهیکدیگر وصل میشوند زاویه ۹۰ درجه را تشکیل بدهند. لولای درب دریچه بازدید داکت اسپلیت به طور معمول روی طول درب نصب میشود تا مقاومت بیشتری در زمان باز شدن داشته باشد و به راحتی توان نگهداری درب دریچه بازدید داکت اسپلیت را از این طریق میتوانیم ایجاد نماییم. بعد از گوش زنی نوبت به اتصال اضلاع فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت آلومینیومی ساده لولایی خواهد رسید. بعد از سرد شدن خاموش می شود. باید خاطر نشان شد که در هر بعد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت ۲ میلیمتر باید کوچکتر از فریم آن باشد. پس از اینکه درب دریچه بازدید داکت اسپلیت روی فریم آن تعبیه شد این محصول توسط رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده میگردد و درون کوره قرار میگیرد. برای رنگ آمیزی از رنگ پودری الکترواستاتیک بهره میجوییم. برای اینکه از خش دار شدن سطوح داخلی و بیرونی فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت آهنی ساده جلوگیری به عمل آوریم قبل از رنگ آمیزی باید جای پیچها نیز تعبیه گردد.

جای قفل های زیمنس دریچه بازدید داکت اسپلیت به وسیله برش و خم کاری لبه های ورق ایجاد میشود تا قبل از رنگ آمیزی جای قفل ها تعبیه گردد. در این مرحله مهم ترین کار مشخص کردن جای پیچ ها بر روی فریم یا اصطلاحاً خزینه پیچ هاست. داکت اسپلیت آلومینیومی، یکی از رایجترین و پرفروش ترین نوع دریچه ها محسوب می شود. در واقع مبنای سایز درب دریچه داکت اسپلیت ،ابعاد داخلیِ فریم دریچه داکت اسپلیت می باشد.برای سهولت در بازوبستِ درب دریچه داکت اسپلیت آلومینیومی شیاردار وزنه ای باید به میزان یک تا دومیل از هرطرف از ابعاد داخلیِ فریم کسر کنیم و اقدام به ساخت درب کنیم.همانطور که از نام این دریچه داکت اسپلیت نیز بر می آید ساختار داخلیِ درب دارای شیارهای گریلی در طول های ۹ و ۱۸ سانتی متر می باشد،.این شیارها بصورت موازی و متوازن و در فواصل یکنواخت در کنار هم جانمایی می شوند.انطباق مسیرِ این شیارها در زیرِ دستگاه داکت اسپلیت با محل برگشت هوای دستگاه،از ضروریات می باشد. بر اساس ابعاد فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت اقدام به طراحی و ساخت درب این دریچه خواهیم نمود. دریچه بازدید داکت اسپلیت خطی کله قندی برای بازدید و تعمیرِ دستگاههایی به کار می رود که مکشِ دریچه بازدید داکت اسپلیت از طریقِ دریچه خطی کله قندیِ تعبیه شده بر روی بدنه ی دریچه بازدید داکت اسپلیت انجام می پذیرد و دلیلِ نامگذاریِ این دریچه بنام دریچه بازدید داکت اسپلیت خطی کله قندی نیز وجودِ این دریچه خطی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید